Enkele ervaringen van ouders

 

Onderwijsbehoeftes van Roderick (9 jaar) in kaart brengen

Aanleiding voor een onderzoek bij Roderick waren plotseling verslechterende schoolresultaten en Cito scores in begrijpend lezen in groep vijf. Tevens wilden wij een intelligentieonderzoek die drie jaar eerder was gedaan herijken op basis van zijn ontwikkeling. Tijdens het intelligentieonderzoek heeft Roderick met plezier gewerkt. De interactie met de schoolpsycholoog ervoer hij als erg prettig en voelde zich niet onder druk gezet. Het creëren van voldoende rust en de structuur die door de schoolpsycholoog werd geboden bood voor hem een prima houvast. De terugkoppeling van de resultaten waren voor ons bijzonder verhelderend. Ook Roderick kon daarmee aan de slag. Het spontane aanbod van de schoolpsycholoog om een terugkoppeling te geven aan het RT team op school was fijn; Roderick werkt op basis van dit advies in een meer gestructureerde leeromgeving, waardoor zijn resultaten en leermethodiek zichtbaar zijn verbeterd.

 

Met Friso (14 jaar) meedenken over passend schoolniveau

De reden om Friso een intelligentieonderzoek af te laten leggen lag in het advies van school. Dit advies kwam niet overeen met het gevoel wat Friso en wijzelf hadden over zijn leercapaciteiten. Bovendien ervoer Friso soms faalangst bij testen of schriftelijke overhoringen. In de rust en ruimte die Friso door de schoolpsycholoog geboden werd, kon objectief zijn intelligentie gemeten worden. Friso kwam erg enthousiast uit de test; de resultaten gaven hem een flinke duw in zijn rug. Bij hem was de test ook een zelfbevestiging dat hij zijn ambitieniveau ook echt aankan. Dit komt zijn zelfvertrouwen ten goede. De resultaten waren ook een weerspiegeling van onze vermoedens als ouders. De heldere eindrapportage met een duidelijk advies geeft ons ook duidelijke aanknopingspunten voor een gesprek met het schoolteam over de uiteindelijke niveaukeuze.

 

Cas (8 jaar) heeft concentratieproblemen in de klas

Mijn zoontje liep structureel achter met zijn werk doordat hij snel is afgeleid. De omgeving wilde hem allerlei stoornissen aanpraten, van kleurenblind tot en met ADHD. Als moeder had ik echt het idee dat mijn zoon gemiddeld slim is en niks mankeert. Alleen erg nieuwsgierig en vindt hij schoolse zaken niet boeiend genoeg. Cootje heeft Cas toen op school een keer geobserveerd, met de leerkracht gesproken en een intelligentieonderzoek afgenomen. De uitkomst sloot aan bij ons beeld over Cas. Nu konden we dat aan school overleggen. Ze kregen op school tips over hoe ze het best kunnen omgaan met Cas en het werkt! Hij wordt veel positiever benaderd en zijn zelfvertrouwen is enorm toegenomen.

 

 Sophie (11 jaar) scoort lager op haar toetsen door faalangst

Mijn dochter van 11 heeft flink last van faalangst, waardoor ze regelmatig toetsen op school niet goed maakt. Terwijl ik de indruk heb dat het wel een intelligent meisje is. Om te kunnen bepalen welk niveau ze precies aan kan en om haar zelfvertrouwen te vergroten, kwam ik in contact met Cootje Donkersloot voor een intelligentieonderzoek. Dit bleek een gouden greep! Heel rustig legde Cootje Sophie uit wat de bedoeling was en volkomen op haar gemak werd ze door het intelligentieonderzoek geloodst. Het resultaat was eindelijk een goed beeld van het ‘echte’ intelligentieniveau van mijn dochter. Dat bleek veel beter dan de gemiddelde cijfers die ze voor haar toetsen op school haalde. De uitgebreide evaluatie die ik van Cootje ontving, heb ik ook overlegd aan school, die hierover ook erg tevreden waren en dit hebben meegewogen in haar advies voor de middelbare school. Het heeft mijn dochter veel meer zelfvertrouwen gegeven. Zelfs haar cijfers op school verbeterden. Ze heeft nu een mooi advies voor de middelbare school en gaat hier vol trots volgend jaar aan beginnen.

 

Mijn dochter (7 jaar) bleek meer uitdaging nodig te hebben

Toen mijn jongste dochter in groep 3 zat vonden de juffen het lastig om met haar om te gaan. De term “er zit wel een kop op” is meerdere malen gevallen.  Nu gaat het om een pittig meisje maar toch had ik het vermoeden dat er meer achter zat. Thuis stimuleerde ik haar vaak met moeilijke opdrachten op het niveau van haar 2 jaar oudere zus. Dit hielp enorm om een driftbui te voorkomen of te verminderen. Toen ik dit met haar juffen besprak vonden zij het niet nodig om dit in de klas ook te doen. Omdat ik wilde aantonen dat mijn methode werkte heb ik mijn dochter laten testen door Cootje. In haar eigen omgeving heeft mijn dochter een intelligentie test gemaakt waar uitkwam dat zij inderdaad behoorlijk slim is en bovendien een uitstekend ontwikkeld begrijpend vermogen heeft. Ik ben met deze test naar de juffen gegaan waarna zij toch wat moeilijkere werkjes kreeg of op haar eigen tempo aan een opdracht mocht beginnen. Dit heeft tot resultaat gehad dat mijn dochter een stuk gezelliger werd in de klas.
Nu ik het vermoeden heb dat mijn oudste dochter dyslexie heeft, wil ik weer Cootje inschakelen om dit, thuis, te laten testen.”