Professioneel psychologisch onderzoek en behandeling bij u thuis

 

foto meisje op schoolVoor wie

Schoolpsycholoogaanhuis verzorgt psychologisch onderzoek en behandeling bij u thuis. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan intelligentieonderzoek en dyslexieonderzoek bij kinderen van 6 t/m 16 jaar oud. De onderzoeken kunnen helpen bij het in kaart brengen van de leermogelijkheden en leermoeilijkheden van uw kind.

Door te weten wat de leermogelijkheden van uw kind zijn kan het onderwijsaanbod op school hier goed op worden afgestemd. Ook wanneer uw kind last heeft van faalangst, en daarom geen goede score heeft behaald op de CITO-toets, kan een intelligentieonderzoek voor toelating tot een middelbare school met een bepaald onderwijsniveau zorgen. Daarbij kan een intelligentieonderzoek nuttig zijn bij de toelating voor speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen (Leonardo Onderwijs). Tenslotte is meer inzicht krijgen in de cognitieve capaciteiten van uw kind als ouder van belang, zodat u hiermee rekening kan houden bij de verwachtingen die u heeft en de wijze waarop u uw kind begeleidt.

Inzicht krijgen in mogelijke leermoeilijkheden van uw kind is eveneens van belang, omdat deze uw kind erg kunnen belemmeren. Zo kunnen leermoeilijkheden zorgen voor gevoelens van faalangst, gedragsproblemen, aandachtsproblemen of lichamelijke klachten (zoals buikpijn of hoofdpijn). Wanneer u dit bij uw kind herkent, kan een mogelijk leerprobleem hier de oorzaak van zijn. Zo kan uw kind zich bijvoorbeeld vervelen in de klas omdat zijn of haar intelligentie van een (hoog)begaafd niveau is. Een andere mogelijkheid is dat uw kind overvraagd wordt door een te hoog niveau van onderwijs. Een intelligentieonderzoek en/of dyslexieonderzoek kan hierbij uitkomst bieden.

Daarnaast biedt schoolpsycholoog aan huis laagdrempelige begeleiding en behandeling aan kinderen die last ervaren op het gebied van gevoelens en gedrag en begeleiden wij ouders en met vragen over opvoeding.

Met welke vragen kunt u bij ons terecht

● vragen over leerproblemen
● vermoeden van dyslexie *
● vragen over de uitslag van de CITO-toets
● vragen over opleidingsniveau
● verklaringen voor faalangst in de klas
● verklaringen voor gedragsproblemen in de klas
● psycho-educatie over de sterke en zwakke kanten van uw kind die uit onderzoek naar voren zijn gekomen
● handelingsgerichte adviezen voor zowel de thuissituatie als de klas
● behandeling op het gebied van zelfbeeld, faalangst, leren omgaan met gevoelens van boosheid en frustratie
● begeleiding van ouders met opvoedvragen
● behandeling van leerkrachten over sterke en zwakke kanten van kinderen en hoe hier in de klas het beste bij kan worden aangesloten

 * Wanneer na een onderzoek naar leerproblemen is vast komen te staan dat uw kind dyslexie heeft, zal een dyslexieverklaring worden afgegeven. Een dergelijke verklaring kunt u aan een basisschool en middelbare school overleggen en geeft uw kind verschillende rechten en dispensaties in het onderwijs. Bovendien kan de leerkracht hier vervolgens rekening mee houden in het dagelijkse onderwijs.